قلب سرخم از آن تو

قلب من زیبا است

شناسه طرح : SN-274

هزینه طرح 20,000

هزینه چاپ

هزینه لباس

250,000 ~ 190,000

قیمت نهایی بستگی به انتخاب نوع چاپ از سوی شما دارد

جمع کل قابل پرداخت (تومان)دیگر طرح‌های مجموعه قلب سرخم از آن تو

مشاهده همه

عاشق شدم

ذهن زیبا

قلب من زیبا است

زیبا اندیشه کن

محصولات مشابه


داستان ازدواج [Marriage Story]

خوشا آن دم که با یار گذشت

عاشق شدم

قلب من زیبا است

احساست رو رها کن

مراقب قلبت باش

خودت رو دوست داشته باش

قلب بزرگی دارم